Daisy by Mary Quant & Much more...

Daisy Doll Mary Quant Dolls Pusle Nancy Irma Sindy Collector Matchbox Disco Girls World of Love Doll

Irma

These two, Irma and Per, are also danish dolls, and I had the two Irma girls on the first picture when I was a child. Irma is 34 cm tall, and has a hard plastic body with a soft vinyl head. The Boys have come to me later, and so have much of the clothes too. Irma is a bit taller than Pusle, but they can share a lot of clothes. The dolls were sold in a chain of stores called "Irma", hence the name. The shops still exist today. They were mainly known for selling "better" food and other supplys, no discount here Lol. Today it is a mixture, I don't think they would have survived otherwise.


Disse to, Irma og Per, er også danske dukker og jeg havde de to Irmapiger på det første billede da jeg var barn. Irma er 34 cm høj og lavet af hård plastik med et blødt vinylhoved. Drengene er kommet til senere, og det er meget af tøjet også. Irma er en smule større end Pusle men de kan dele en del af deres tøj. Dukkerne blev solgt i en butikskæde der hedder Irma, heraf navnet på dukkerne. Butikkerne findes stadigvæk i dag. Dengang var de kendte for kun at sælge "bedre" mærker af madvarer, ingen discount. I dag er det mere blandet, jeg tror ikke at de ville have overlevet ellers.

 

Irma Dressed in the outfit she wore when you got her, either the blue dress or the thin neglige. Irma comes as a blonde a redhead or a brunette, all with various eyecolours.

Her er Irma iført det tøj hun blev solgt i, enten den kendte ekspedientkittel fra Irma eller natkjolen. Irma fås som blond, rød eller brunhåret, enten med blå eller brune øjne.

 

The clothes doesn't have names, only numbers. I only have a few of the numbers but lots of clothes that I am pretty sure belong to Irma. This one is one of the few I have the number of, it has number 007.

Tøjet har ikke navne, kun numre. I har kun kendskab til en del af numrene, men jeg er ret sikker på at det meste af tøjet tilhører Irma. Dette sæt er et de få jeg har nummeret på, det har nummer 007.

This Shirt should have three big black round buttons down the middle, and is part of an outfit with the number 023.

Denne skjorte skulle have haft 3 store sorte runde knapper ned af midten. Den er en del af nummer 023.

 

Lovely Dress!!! Number 031, and absolutely a favorite. Small-Girls-dress-up-hidden-princess-gene-etc...

Skøn kjole!!! Nummer 031 og absolut en favoriit. Små-pigers-klæd-ud-skjult-prinsesse-gen-osv...

 

This has number 081 and is from my childhood, great colours, and the pattern is so 70'ties!

Denne har nummer 081 og er fra min barndom, flotte farver og mønstret er virkelig 70'er-agtigt!

 

This one came along later, also very sweet. Number 084.

Denne kom til senere, men er også meget sød. Nummer 084.

 

This dress and the next one, the wedding dress, are both made of a designer called Margit Brandt. She mad quite a lot of outfits for these dolls, many of them with the "old english" type lace/fabric as you can see the weddingdress is made of. The brown dress has number 7.

Denne kjole og den næste bryllupskjolen, er begge lavet af en designer der hedder Margit Brandt. Hun lavede en hel del tøj til Irma, en del af dem med den "gamle engelske" slags blonde/stof som du kan se at brudekjolen er lavet af. Den brune kjole har nummer 7.

 

The weddingdres is number 11. See the fine detail at the back of the veil!

Brudekjolen har nummer 11. Se den fine detalje bag på sløret!

 

A most beautifull bride. this second picture is of another bridal dress that I have, but i am not sure of the number. Doesn't she look cheeky!

En smuk brud mere. Det andet billede er af endnu en brudekjole jeg har, men jeg kender ikke nummeret. Ser hun ikke fræk ud!

 

Very pretty fabric used.

Meget smukt stof der er brugt til kjolen.

She does have at least one more bridaldress(!)

Jeg ved at hun har mindst én brudekjole mere(!)

 

Another one that designed clothes for the Irma-gal is Bent Visti. I also have a few of his creations.

The white hooded Jacket is number 3, and it should have had white trousers too.

En anden der designede tøj til Irmapigerne er Bent Visti. Jeg har også et par af hans kreationer. Den hvide jakke med hætte er nummer 3, den skulle have hvide bukser til.

 

This blue hooded jacket is also made by Bent Visti, it has number 5. The next one is from the china collection, it is number 2 and should have had red trousers.

Den blå jakke med hætte er også lavet af Bent Visti, den har nummer 5. Den næste er fra den kinesiske kollektion, den har nummer 2 og skulle have haft røde bukser til.

 

A childhood favorite, lost the belt though. I was a white belt with a matching stitching just as the white front on the dress.

En barndoms favorit, jeg har dog mistet bæltet. Det var hvidt med en matchende søm præcis som foran på kjolen.

 

Lovely warm hooded bathingrobe.

Skøn varm badekåbe med hætte.

 

Soft blonde dress in a pale blue colour. The next one is a Nylon dress with a cute 70'ties flowerprint.

Blød blondekjole i en svag blå farve. Den næste er en nylonkjole med 70'er blomsterprint.

 

Again a typical 70'ties set with bright colours and a hefty square-pattern to accompany it.

Igen en typisk 70'er kjole med stærke farver og et heftigt ternet mønster.

 

Two blouses, not sure about the first one, pretty sure about the second one.

To bluser, jeg er ikke sikker på om den første er Irmas, men jeg er ret på den næste.

 

Classical dress, simple and elegant. One hook is the only closure at the front.

Klassisk kjole, enkel og elegant. Én hægte er alt hvad der holder den sammen.

 

Stripey Beachdress. Does exist in another design too.

Stribet strandkjole. Findes også i en anden farvekombination.

 

Gorgeous dress! The hat was added by the previous owner, really really cute combination.

Skøn kjole! Hatten blev "tilsat" af den tidligere ejer, en super kombination.

 

Maybe this isn't for Irma at all, but it is so sweet on her.

Måske er denne slet ikke til Irma, men den er så sød på hende.

 

Typical Irma outfit, could be for Per too though.

Typisk Irma sæt, er måske til Per.

 

I only found out after I had taken the pictures, that the shirt is made for Per. Irma looks great in it too, doesn't she?

It comes with a different type of trousers.

Jeg fandt først ud af efter at billederne var taget, at skjorten er til Per. Irma ser nu også godt ud i den, ikke? Der skulle have været andre bukser til.

 

Tennis dress. I don't know if it came with a ketcher too, but if I ever come across one is Irmas size (and a pair of sneakers) I will have to give it to her.

Tennis kjole. Jeg ved ikke om den blev solgt med en ketcher til, men hvis jeg finder en i Irmas størrelse (og et par gummisko) bliver jeg nødt til at give den til hende.

 

Very nice colours, great cut. Maybe the coat was for Per, again not even sure if they went together. you can see the trousers below.

Meget flotte farver, flot snit. Måske er jakken til Per, igen er jeg ikke helt sikker på om de høret sammen med de bukser. Du kan se bukserne nedenunder.

 

Maybe the trousers were not meant to be hidden by a jacket?

Måske var det ikke meningen at bukserne skulle gemmes af en jakke?

 

Another classical dress, very spanish inspired.

Endnu en klassisk kjole, meget spansk inspireret.

 

The first set of clothes is an outfit Per came ready dressed in. The knitted blouse I am not sure about, I actually think it was for Irma.

Det første sæt tøj her er et sæt som Per blev solgt i. Den strikkede bluse er jeg usikker på, jeg mener at den måske er Irmas.

 

This on the other hand is definately made for Per.

Denne er på den anden side afgjort lavet til Per


Besides Irma & Per, The company sold lots of other dolls.

These are some of them:

Udover Irma & Per, solgte butikskæden Irma og så en masse andre dukker.

Her er nogle af dem:


A lovely blonde with a centerparting and bangs, wearing Irmas clothes.

En smuk blondine med side skilning og pandehår, iført Irmas tøj.

Another one made from the same mold, but obviously with a side parting instead.

Endnu en magen til, med side skilning.

One more, with black hair, and a lovely spanish inspired dress.

En mere, sorthåret, i en skøn spansk inspireret kjole.